ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ (ครั้งที่1) (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

แชร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้า 1 / 376